WIFI có thể mạnh gấp 20 lần!

Mặc dù có tên T-ray, nhóm băng tần này không chỉ hoạt động ở tần số THz mà vẫn có các mức GHz “thấp hơn”. Dự kiến Modem WiFi sẽ hoạt động trong khoảng 300 GHz – 3 THz.

wifi modem

Song tần số ở mức THz gây ra các lo ngại về vấn đề bức xạ và an toàn bức xạ. Do các sóng THz có khả năng đâm xuyên mạnh qua nhiều vật liệu, chúng được dùng trong kỹ thuật tạo hình ảnh.

Khả năng đâm xuyên này tương tự với X-ray song do bước sóng dài hơn nên mức năng lượng (có hại) tích tụ trên vật thể sẽ thấp hơn.

Thiết bị router wifi này có tên diode cộng hưởng chui hầm (resonant tunnelling diode – RTD), với kích thước vào khoảng 1 mm2. Đặc tính đáng chú ý của RTD là nó cho phép làm giảm điện áp nhưng lại tăng cường độ dòng chạy qua. Nhờ kết hợp cộng hưởng với nhiều thiết bị khác, RTD giúp việc phát sóng T-ray trở nên dễ dàng hơn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *