VNPT Hà Nội thay đổi cước phí lắp đặt ban đầu các dịch vụ

Đối với dịch vụ MegaVNN: Cước lắp đặt mới trên đôi cáp riêng là 500.000 đồng/thuê bao/lần. Cước lắp đặt mới trên đôi dây thuê bao có sẵn là 250.000 đồng/thuê bao/lần. Nếu lắp đặt mới đồng thời cùng dịch vụ điện thoại cố định khác hàng sẽ chỉ phải trả cước hòa mạng điện thoại cố định tương ứng.

Đối với dịch vụ MyTV: Nếu lắp đặt trên đường MegaVNN có sẵn, cước lắp đặt là 250.000 đồng/thuê bao-lần. Nếu hòa mạng mới đồng thời dịch vụ MyTV và dịch vụ MegaVN, khách hàng sẽ chỉ phải trả cước hòa mạng dịch vụ MegaVNN. Nếu hòa mạng mới đồng thời dịch vụ MyTV, dịch vụ MegaVNN và dịch vụ điện thoại cố định (ĐTCĐ) trên cùng đường dây, khách hàng sẽ chỉ phải trả cước hòa mạng dịch vụ ĐTCĐ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *