VNPT Bạc Liêu khuyến mại dịch vụ Mega VNN

VNPT Bạc Liêu khuyến mại chương trình “Internet tiết kiệm – Giá trị đích thực ” từ ngày 15/09/2014 đến 31/10/2014 giảm cước cho khách hàng hoà mạng mới dịch vụ MegaVNN trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, tùy theo các gói cước MegaBasic, MegaEasy, khách hàng được giảm 20% nay chỉ còn 120.000 đ/tháng và giảm 40% nay chỉ còn 150.000 đ/tháng. Tất cả các khách hàng tham gia chương trình này đều được hưởng giảm cước sử dụng hàng tháng trong vòng 12 tháng tính từ sau tháng hoà mạng (kể cả khách hàng không có nhu cầu thanh toán trả trước).

Đối với khách hàng đang sử dụng: Số tiền khách hàng thanh toán trả trước sẽ có hiệu lực ngay tháng yêu cầu. Đối với khách hàng hoà mạng mới: Số tiền khách hàng thanh toán trả trước sẽ có hiệu lực từ tháng tiếp theo sau tháng hoà mạng. Trong quá trình sử dụng khách hàng yêu cầu chuyển đổi gói cước hoặc chuyển đổi từ cáp đồng sang cáp quang thì số tiền khách hàng đóng trước sẽ được trừ dần cho đến hết theo gói cước mới khách hàng đã yêu cầu chuyển đổi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *