Ưu đãi lắp đặt internet vnpt TP HCM tháng 5 năm 2013

Lắp Internet VNPT TP HCM Tháng 5 năm 2013

Liên hệ để được đăng ký: 0946.084.775

 

Bảng Giá cước và khuyến mãi:

       Gói Mega BasicMega EasyMega FamilyMega Maxi
Tốc độ2,5Mbps4Mbps5Mbps8Mbps
Giá cước180.000/ tháng250.000đ/tháng350.000đ/tháng900.000đ/tháng
 Tặng0đ/tháng30.000đ/tháng35.000đ/tháng90.000/tháng
Áp dụng18 tháng24 tháng24 tháng15 tháng

+ Hỗ trợ 1 modem adsl 2+

Phí hòa mạng Ban đầu:

+  150.000đ nếu lắp mạng vnpt chung điện thoại bàn đầu số 083xxx

+ Lắp internet vnpt trên đường dây riêng: 300.000đ

+ Khách hàng lắp chung ĐT CĐ và ADSL VNPT: 300.000đ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *