Thủ tục đăng ký và chuyển đổi

I. YÊU CẦU ĐẶT MỚI
1. Đối với cá nhân người Việt Nam:
  – Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh (CMTND, hộ chiếu còn hạn sử dụng, CMT Công an, CMT Quân đội, thẻ Đảng, giấy phép lái xe…).
– Khách hàng ngoại tỉnh khi đăng ký dịch vụ cần xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh. Dịch vụ được cung cấp là MegaVNN Easy. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ MegaVNN tốc độ cao cần xuất trình thêm: Giấy tờ sở hữu nhà/đất, chủ quyền nhà đất… có xác nhận của chính quyền hoặc giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước là đối tượng có hợp động lao động từ 3 năm trở lên.
2. Đối với cá nhân người nước ngoài:
– Khách hàng xuất trình hộ chiếu còn hạn sử dụng. Xác nhận của cơ quan Nhà nước Việt Nam nơi công tác hoặc xác nhận của Đại sứ quán; hoặc Giấy phép lưu trú tại địa phương do cơ quan có thẩm quyền cấp (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú …).
 3. Đối với pháp nhân:
– Pháp nhân Việt nam: Chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu hợp pháp.
– Khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp ngoại tỉnh đặt trụ sở tại Hà Nội cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Hợp đồng thuê nhà đất, Quyết định cấp nhà đất, chủ quyền nhà đất… tại địa chỉ đặt máy, kèm theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông có dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp.
– Các tổ chức không thuộc nhà nước, văn phòng đại diện nước ngoài, tổ chức Quốc tế hoạt động tại Việt nam: Giấy phép hoạt động và Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt nam.
– Trường hợp khách hàng lắp đặt MegaVNN không phải chủ hợp đồng điện thoại, khách hàng cần ký giấy cam kết theo mẫu có sẵn.
– Cung cấp các thông tin sau cho giao dịch viên: Tên truy nhập, tốc độ sử dụng, địa chỉ lắp đặt, địa chỉ CMT/Hộ khẩu, địa chỉ thanh toán cước/địa chỉ giao dịch (nếu khác địa chỉ CMT/Hộ khẩu), hình thức thanh toán cước, hình thức nhận bản kê cước phí hàng tháng, số điện thoại liên hệ.
– Ký Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông.
– Nộp phí hòa mạng – Xem bảng cước
– Viễn thông Hà Nội sẽ liên hệ lắp đặt dịch vụ tại địa chỉ khách hàng yêu cầu.
II. CẦU TẠM NGỪNG KHÔI PHỤC
– Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
– Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.
– Đối với cơ quan, doanh nghiệp, người được ủy quyền ra đăng ký dịch vụ chỉ cần mang theo phiếu yêu cầu sử dụng dịch vụ có đóng dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp. Không cần xuất trình giấy giới thiệu, không cần xuất trình hợp đồng cũ.
– Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi VTHN tiếp nhận yêu cầu.
– Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Viễn thông Hà Nội
III. YÊU CẦU SANG TÊN
– Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách cá nhân hoặc pháp nhân .
– Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với Account sang tên.
– Chủ hợp đồng cũ và chủ hợp đồng mới cung cấp thông tin cho giao dịch viên và ký vào 01 bản Yêu cầu sang tên, chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông
– Chủ hợp đồng cũ ký lại Hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet với tên Account cũ hoặc tên Account mới, cam kết thanh toán cước phát sinh của account sau thời điểm sang tên.
– Trong trường hợp chủ thuê bao mới sau khi sang tên không cùng chủ với thuê bao điện thoại: Chủ thuê bao mới của dịch vụ MegaVNN cần ký giấy cam kết (theo mẫu quy định
IV. YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH
– Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
– Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.
– Khách hàng cung cấp thông tin cho giao dịch viên và ký Yêu cầu chuyển dịch, thay đổi sử dụng dịch vụ viễn thông.
– Nộp phí theo quy định.
– Trường hợp chuyển dịch MegaVNN đến đường điện thoại không cùng chủ, khách hàng ký cam kết theo mẫu qui định
V. YÊU CẦU THÁO HỦY
– Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
– Khách hàng điền thông tin vào phiếu Yêu cầu hủy hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ
– Tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi thanh toán toàn bộ cước phí của Account
VI. YÊU CẦU CẤP MỚI MẬT KHẨU
– Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt
– Khách hàng điền thông tin vào phiếu Yêu cầu biến động dịch vụ
– Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận
VII. YÊU CẦU ĐỔI TÊN ACCOUNT
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
– Khách hàng điền thông tin vào phiếu Yêu cầu biến động dịch vụ.
– Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận