Nghiện facebook! vào đây để khám!

Báo cáo của tiến sĩ Andreassen còn cho thấy Facebook có ảnh hương thế nào đến cuộc sống cá nhân. Những người sống có tham vọng, có đầu óc tổ chức thì có xu hướng ít nghiện Facebook hơn nhưng lại biết sử dụng Facebook cho công việc một cách có hiệu quả.

Nghiện facebook

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây nếu trả lời được trên 4 câu thì chứng tỏ bạn đã thực sự nghiện facebook @@

1. Bạn thường nghĩ đến Facebook hay định sử dụng nó?

2. Bạn có cảm thấy cần dùng Facebook nhiều hơn nữa không?

3. Bạn dùng Facebook để quên đi nỗi niềm riêng?

4. Bạn đã cố từ bỏ Facebook mà không thành?

5. Bạn có thấy bồn chồn, khó chịu khi không dùng Facebook không?

6. Bạn dùng Facebook nhiều đến nỗi nó có ảnh hưởng xấu đến học tập hay công việc?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *