Hơn 1 nửa số người dùng wifi không có bảo mật

Khảo sát được thực hiện trong tháng 2 và 3/2012 của các chuyên gia Kaspersky Lab cho thấy, 70% người dùng máy tính bảng và 35% người sử dụng điện thoại di động qua Wi-Fi công cộng để truy cập Internet.

Có 58% trong số họ truyền tải dữ liệu.

Tuy nhiên, việc download qua các đường link có thể dễ dàng bị bọn tội phạm mạng lợi dụng.

“Hầu hết dữ liệu lưu trữ trên các thiết bị di động có thể dễ dàng rơi vào tay bọn tội phạm mạng.

bảo mật wifi vnpt

Chúng sẽ dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến”, chuyên gia bảo mật lưu ý.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ có khoảng một nửa các máy tính bảng và một phần tư điện thoại di động có cài đặt các biện pháp bảo mật (chiếm 28% tổng số các máy tham gia khảo sát).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *