Google sửa thuật toán tìm kiếm loại bỏ kết quả liên quan 18+

Theo đó, chỉ khi người tìm kiếm có yêu cầu thực sự rõ ràng về từ khoá tìm kiếm thì những nội dung “người lớn” mới xuất hiện. Google cho biết sự thay đổi này không nhằm kiểm duyệt các nội dung dành cho người lớn mà mục đích là để xác thực yêu cầu tìm kiếm của người dùng nhằm tránh những kết quả hiển thị không mong muốn. Thuật toán phân tích từ khóa tìm kiếm mà Google mới đổi đã ngăn chặn tương đối hiệu quả các nội dung khiêu dâm khiến chúng không thể xuất hiện nhan nhản như trước đây.

7493586900_7922d5e60f

Đây là một nỗ lực của nhà tìm kiếm hàng đầu thế giới khi mà Google luôn hướng đến mục tiêu giúp người dùng có được kết quả tìm kiếm một cách dễ dàng nhất. Động thái này của Google ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của số đông người dùng vì một môi trường Internet trong sạch hơn đặc biệt là đối với trẻ em.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *